Pracownicy
Publikacje
Dydaktyka
Połaczenia
Gdański Uniwersytet Medyczny

    

KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk
Tel.: +48 58 3491460
Fax: +48 58 3491465Program TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Studia Doktoranckie w Katedrze Biochemii

foto
Zdjęcie: duże, większe i bardzo duże.

linia pozioma

english